Kategorie
Technologia

Ekologiczne źródło energii

W dobie rozwoju ekologicznych źródeł energii dominującym rozwiązaniem jest fotowoltaika, czyli wykorzystanie energii słońca do produkcji energii elektrycznej. Obecnie systemy fotowoltaiczne są trzecim pod względem wykorzystania źródłem energii odnawialnej.

Każdy z nas zetknął się z prostymi systemami fotowoltaicznymi zasilającymi w prąd min. lampy solarne. W przypadku wykorzystania ich w zasilaniu domowym lub przemysłowym podstawy są niemal identyczne a różnią się głównie wielkością.

Podstawą są moduły fotowoltaiczne w których poprzez wykorzystanie zjawisk fotowoltaicznych energia słoneczna przetworzona zostaje w prąd stały. Obecnie moduły takie najczęściej są wykonane z półprzewodników krzemowych. Grupa modułów tworzy panel fotowoltaiczny. Wielkość panela zależna jest od sposobu jego umieszczenia oraz zapotrzebowania na prąd.

Jak wspomniano w wyniku zachodzącego procesu uzyskujemy prąd stały. Niezbędne jest jego przekształcenie w prąd zmienny przy zastosowaniu falownika. Obok tego kluczowego zadania falownik jest także elementem zabezpieczającym układ przed wszelkimi awariami oraz dostosowuje ilość przekazywanej energii do sieci zgodnie z zapotrzebowaniem.

Do budowy sieci fotowoltaicznej niezbędny jest także licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest przekazanie do sieci energetycznej nadwyżek energii wytworzonej przez panele lub dostarczenie do sieci domowej niedoboru prądu z komercyjnego systemu. Z uwagi na położenie naszego kraju najczęściej w okresie letnim przekazujemy nadwyżkę energii, którą bezpłatnie firma energetyczna zwróci nam w okresie zimowym.

Budując system fotowoltaiczny musimy dokładnie obliczyć roczne zapotrzebowanie w energię domu lub innego obiektu. Dzięki temu możemy wyliczyć niezbędną wielkość paneli fotowoltaicznych. Wielkość ta będzie oczywiście dobierana indywidualnie i zależna od miejsca montażu paneli – ich nasłonecznienia i wydajności. Średnio przyjmuje się, że na każde 1000 kW energii zużywanej rocznie moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 1,25 kW.

Warto przemyśleć dokładnie nasze zapotrzebowanie mając w świadomości, że w przypadku sieci fotowoltaicznej do 10 kW za każdy przekazany do sieci komercyjnej 1 kW otrzymamy zwrot 0,8 kW, natomiast w większych tylko 0,7 kW.

Dbając o środowisko zadbamy także o nasze portfele. Nie bez znaczenia są oferowane przez państwo dotacje na budowę systemów fotowoltaicznych.